VÄGEN TILLBAKA

Matlagning för cancerpatienter under rehabilitering

Motverka viktnedgång

Ofrivillig viktnedgång i samband med cancersjukdom bör alltid tas på allvar även om man tycker att man är överviktig. Speciellt viktigt är detta i samband med behandling som kirurgiska ingrepp, cytostatika och strålbehandling.
Den matlagning vi presenterar hjälper till att hindra eller bromsa ytterligare viktnedgång och för att detta ska fungera behöver maten vara extra energirik och fördelas på flera mindre mål över dagen.

Stimulera immunförsvaret.

Immunsystemet skyddar våra kroppar från smittämnen så att kroppen inte utsätts för vissa sjukdomar.
Men immunsystemet har även en roll i cancer då det kan angripa tumörutveckling genom att hindra tumören från att växa, utvecklas och överleva.
Genom att använda kost som stödjer immunsystemet ger vi kroppen större chans till läkning.

Stabilisera tarmfloran.

Speciella tillämpningar av den kost som presenteras här anses också påverka och reglera tarmfloran (mikrobiotan, mikrobiomet) på ett för patienten gynnsamt sätt så att framför allt inflammatoriska tillstånd undviks.

Comments are closed.